.
O nama Etnoloska biblioteka

Каталог књига са ценама

Kova?evi?, Ivan

EB-01 Istorija srpske etnologije I

- Prosvetiteljstvo

CENA: 1200 E

Lu?i?-Todosi?, Ivana

EB-06 Od trokinga do tvista

- Igranke u Beogradu 1945 do 1963

CENA: 450 E

iki?, Bojan

EB-07 Antropologija gesta I

- Pristupi

CENA: 1200 E

iki?, Bojan

EB-08 Antropologija gesta II

- Savremeno drutvo

CENA: 0 E

Petrovi?, ?ur?ica

EB-09 Od pusta do zlatoveza

Tkanja i vez - izabrane studije

CENA: 900 E

Mili?evi?, Mili?

EB-11 Vojni?ka kuhinja

Ishrana vojske u Srbiji krajem XIX i po?etkom XX veka

CENA: 450 E

Milenkovi?, Milo

EB-12 Problem etnografski stvarnog

Polemika o Samoi u krizi etnografskog realizma

CENA: 1200 E

Krel, Aleksandar

EB-13 De?ije igre

- Tradicionalne srpske muke kolektivne de?ije igre u Tovarievu (Ba?ka)

CENA: 900 E

Maleevi?, Miroslava

EB-14 Didara

ivotna pri?a jedne Prizrenke

CENA: 690 E

Pavlovi?, Aleksandar

EB-15 Beogradski auto-klub 1922-1941

Drutvena i kulturoloka dimenzija postojanja

CENA: 690 E

Vladimir Ribi?

EB-16 PODELJENA NACIJA

Srpski nacionalizam i politi?ki sukobi u Srbiji 1990-2000

CENA: 1200 E

Zdravkovi?, Helena

EB-17 POLITIKA RTVE NA KOSOVU

Identitet rtve primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu

CENA: 900 E

iki?, Bojan

EB-19 ANTROPOLOGIJA AIDSA-a

Rizi?no ponaanje intravenskih korisnika droge

CENA: 600 E

Kova?evi?, Ivan

EB-20 TRADICIJA MODERNOG

Prilozi istoriji savremene antropologije

CENA: 400 E

Zirojevi?, Olga

EB-21 SRBIJA POD TURSKOM VLA?U 1459-1804

Drugo, pregledano i ilustrovano izdanje

CENA: 400 E

Gorunovi?, Gordana

EB-22 SRPSKA ETNOLOGIJA I MARKSIZAM

Nau?no delo pire Kulii?a

CENA: 900 E

Maleevi?, Miroslava

EB-25 ENSKO

Etnografski aspekti drutvenog poloaja ene u Srbiji

CENA: 750 E

Radulovi?, Lidija

EB-29 OKULTIZAM OVDE I SADA

Magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu

CENA: 750 E

iki?, Bojan

EB-35 RIZIK I NASILjE

Antropoloko prou?avanje seksualnog rada u Beogradu

CENA: 500 E

Kova?evi?, Ivan

EB-39 URBANE LEGENDE

Oglledi iz ameri?kog folklora

CENA: 400 E

Antonijevi?, Dragana

EB-40 STRUKTURALNA ANTROPOLOGIJA DANAS

Tematski zbornik - u ?ast Kloda Levi-Strosa

CENA: 800 E

Radulovi?, Lidija

EB-42 POL/ROD I RELIGIJA

Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba

CENA: 800 E

Gorunovi?, Gordana

EB-46 ANTROPOLOGIJA KLIFORDA GERCA

Kulturna teorija i interpretativna analiza kultura

CENA: 900 E

iki?, Bojan

EB-47 NA SVET, DRUGI SVETOVI

Antropologija, nau?na fantastika i kulturni identiteti

CENA: 800 E

Maleevi?, Miroslava

EB-49 IMA LI NACIJA NA PLANETI RIBOK?

Ogledi o politikama identiteta

CENA: 750 E

Sinani, Danijel

EB-52 NARODNA RELIGIJA

Odabrana poglavlja

CENA: 500 E

Zirojevi?, Olga

EB-63 ISLAMIZACIJA NA JUNOSLOVENSKOM PROSTORU

Konvertiti kako su se zvali

CENA: 600 E

Sinani, Danijel

OI-1 PRIVI?ENJA I SABLASTI U SRBIJI

Istraivanja u poekom i knjaeva?kom kraju

CENA: 300 E

Vlajko Palavestra

PI-01 Historijska usmena predanja iz Bosne i Hercegovine

Historijska usmena predanja - Zbornik predanja - Komentari

CENA: 1750 E

Halpern, Doel Martin

PI-02 Srpsko selo

Drutvene i kulturne promene u seoskoj zajednici (1952 -1987)

CENA: 1600 E

 

 

Etnoloska biblioteka
. .