Logo

SGC

Etnološka biblioteka

Srpski genealoški centar

Etnološka biblioteka

 1. Ivan Kovačević - Istorija srpske etnologije I, Prosvetiteljstvo
 2. Ivan Kovačević - Istorija srpske etnologije II, Pravci i odlomci
 3. Ivan Kovačević - Semiologija mita i rituala I, Tradicija
 4. Ivan Kovačević - Semiologija mita i rituala II, Savremeno društvo
 5. Ivan Kovačević - Semiologija mita i rituala III, Politika
 6. Ivana Lučić-Todosić - Od trokinga do tvista, Igranke u Beogradu 1945-1963
 7. Bojan Žikić - Antropologija gesta I, Pristupi
 8. Bojan Žikić - Antropologija gesta II, Savremeno društvo
 9. Đurđica Petrović - Od pusta do zlatoveza, Tkanja i vez
 10. Olga Zirojević - Islamizacija na južnoslovenskom prostoru, Dvoverje
 11. Milić Milićević - Vojnička kuhinja, ishrana vojske u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka
 12. Miloš Milenković - Problem etnografski stvarnog
 13. Aleksandar Krel - Dečije igre, tradicionalne srpske takmičarske dečije igre u Tovariševu (Bačka)
 14. Miroslava Malešević - Didara, životna priča jedne Prizrenke
 15. Aleksandar Pavlović - Beogradski Auto-klub (1922-1941), pogled u društveni i kulturološki okvir postojanja
 16. Vladimir Ribić - Podeljena nacija, srpski nacionalizam i politički sukobi u Srbiji 1990-2000
 17. Helena Zdravković - Politika žrtve na Kosovu, identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu
 18. Ivan Kovačević - Mit i umetnost
 19. Bojan Žikić - Antropologija AIDS-a, rizično ponašanje intravenskih korisnika droge
 20. Ivan Kovačević - Tradicija modernog, prilozi istoriji savremene antropologije
 21. Olga Zirojević - Srbija pod turskom vlašću 1459-1804
 22. Gordana Gorunović - Srpska etnologija i marksizam, naučno delo Špire Kulišića
 23. Antropologija savremenosti (urednik Saša Nedelјković)
 24. Miloš Milenković - Istorija postmoderne antropologije, Teorija etnografije
 25. Miroslava Malešević - Žensko, etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji
 26. Vladimir Ribić - Primenjena antropologija, razvoj primenjenih antropoloških istraživanja u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama
 27. Miloš Milenković - Istorija postmoderne antropologije, Posle postmodernizma
 28. Ivan Kovačević - Antropologija tranzicije
 29. Lidija Radulović - Okultizam ovde i sada, magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu
 30. Dražen Nožinić - Ladarice
 31. Danijel Sinani - Opsednutost i egzorcizam u Srbiji, antropološki pristup
 32. Dragana Antonijević - Karađorđe i Miloš, između istorije i predanja
 33. Dragana Antonijević - Karađorđe i Miloš, mit i politika
 34. Antropologija postsocijalizma (urednik Vladimir Ribić)
 35. Bojan Žikić - Rizik i nasilje, antropološko proučavanje seksualnog rada u Beogradu
 36. Dimitrije O. Golemović - Pjevanje uz gusle
 37. Ljubomir N. Hristić - Antropologija folklora u delu Richarda M. Dorsona
 38. Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević - Strah i kultura
 39. Ivan Kovačević - Urbane legende, ogledi iz američkog folklora
 40. Strukturalna antropologija danas, tematski zbornik u čast Kloda Levi-Strosa (urednik Dragana Antonijević)
 41. Danijel Sinani - Rusalje
 42. Lidija B. Radulović - Pol/rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba
 43. Vesna Trifunović - Likovi domaćih viceva, socijalni tipovi lude u savremenim vicevima
 44. Ivana Gačanović - Problem evropskog identiteta, uvod u antropologiju Evropske unije
 45. Milenković Miloš - Istorija postmoderne antropologije, Intertemporalna heterarhija
 46. Gordana Gorunović - Antropologija Kliforda Gerca, kulturna teorija i interpretativna analiza kultura
 47. Naš svet, drugi svetovi, antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti (urednik Bojan Žikić)
 48. Milenković Miloš - Ka politici srpske antropologije za XXI vek
 49. Miroslava Malešević - Ima li nacija na planeti Ribok? ogledi o politikama identiteta
 50. Ivan Kovačević - Antropologija između scijentizma i disolucije
 51. Dragana Antonijević - Ogledi iz antropologije i semiotike folklora
 52. Danijel Sinani - Narodna religija, odabrana poglavlja
 53. Gordana Gorunović - Antropologija Kliforda Gerca, kritike i polemike
 54. Vladimir Ribić - Politička antropologija i moderni svetski sistem
 55. Antropologija, religije i alternativne religije, kultura identiteta (urednik Danijel Sinani)
 56. Nebojša Petrović - Elementi međukulturalne psihologije
 57. Ivan Kovačević - Tranzicione legende i panike
 58. Lidija B. Radulović - Religija ovde i sada, revitalizacija religije u Srbiji
 59. Senka Kovač - Sretenje, novi državni praznik u javnom diskursu
 60. Bojan Žikić - Misao, kultura, identitet
 61. Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu, zbornik radova sa naučnog skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa (urednik Ivan Kovačević)
 62. Kulturni identiteti kao nematerijalno kulturno nasleđe, zbornik radova sa naučnog skupa Kulturni identiteti u XIX veku (urednik Bojan Žikić)
 63. Olga Zirojević - Islamizacija na južnoslovenskom prostoru, Konvertiti: kako su se zvali
 64. Ildiko Erdei - Čekajući Ikeu, potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega
 65. Ljubica Milosavlјević - Ogledi iz antropologije starosti
 66. Marija Krstić - Nesvrstanost, pogled iz istorijske antropologije nauke
 67. Nina Kulenović - Izmišljanje ufologije, konstrukcija nauke o vanzemaljcima
 68. Ana Banić Grubišić - Romski Hip hop u Srbiji, muzika i konstrukcija manjinskog identiteta
 69. Marija Ristivojević - Muzika sveta kao novi oblik tradicije
 70. Bojan Žikić - Slike u izlogu, kulturne predstave o Evropskoj uniji kao sredstvo opisivanja paralelne stvarnosti stanju u Srbiji 1991-2011
 71. Marko Pišev - Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vreme stvaranja Jugoslavije 1914-1919, slučaj Jovana Cvijića
 72. Urbani kulturni identiteti i religioznost u savremenom kontekstu, tematski zbornik (urednik Danijel Sinani)
 73. Danijel Sinani - Demoni i rituali,periodični rituali i demonologija narodne religije Srba
 74. Dragana Antonijević - Stranac ovde, stranac tamo, antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera
 75. Ivan Kovačević, Dragana Antonijević- Traženje značenja, eseji iz antropologije i folkloristike
 76. Marija Ristivojević - Beograd na "novom talasu", muzika kao element konstrukcije lokalnog identiteta
 77. Ljubica Milosavlјević - Antropologija starosti, penzije : konstruisanje starosti kao društvenog problema kroz penzije - od prvih penzionera do penzionih fondova
 78. Vladimir Ribić - Srpska revolucija u modernom svetskom sistemu
 79. Miloš Milenković - Antropologija multikulturalizma, od politike identiteta ka očuvanju kulturnog nasleđa
 80. Gordana Gorunović - Autobiografija u kontekstu, ogled iz etnografske antropologije
 81. Ljubica Milosavlјević - Antropologija starosti: domovi : konstruisanje starosti kao društvenog problema kroz organizovano domsko zbrinjavanje - od sirotinjskih do staračkih domova
 82. Danijel Sinani - Nove i alternativne religije
 83. Vladimir Uzelac - Kriminalistički roman u socijalističkoj Jugoslaviji, popularna kultura, kriminal, ideologija i društvo
 84. Miroslava Lukić-Krstanović, Mirjana Pavlović - Ethnic symbols and migrations, Serbian communities in USA and Canada
 85. Ivan Zlatković - Likovi u šaljivim pripovetkama, Prilog tipologiji u indeksaciji likova u srpskoj narodnoj prozi
 86. Danijel Sinani - NLO religije
 87. Bojan Žikić - Reprodukcija, marginalnost, rizik, Ogledi iz antropologije javnog zdravlja
 88. Milić Milićević - Srpska vojska, Ogledi o bitkama