Logo

SGC

Etnološka biblioteka

Srpski genealoški centar

Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović, rođen je u Beogradu 1973. godine i tu završio osnovnu i srednju školu (gimnaziju). Osnovne studije na Odseku za etnologiju i antropologiju (1996-2000) završio je s prosečnom ocenom 9.20. Diplomirao je 2002. godine kod mentora prof dr Vesne Vučinić na temu "Beogradski auto-klub (1922-1941): društvena i kulturološka dimenzija postojanja". Magistarske studije na smeru za nacionalnu etnologiju i antropologiju upisao je kod istog mentora novembra 2003. godine. Trenutno radi na mestu profesora etnologije u beogradskoj muzičkoj školi "Mokranjac". Oblasti interesovanja Aleksandara Pavlovića kreću se prvenstveno u domenu društvene i kulturne istorije Beograda i Srbije kao i u domenu kulturoloških promena i modernizacijskih procesa u okviru našeg društva u prvoj polovini 20. veka.

Knjige: