Logo

SGC

Etnološka biblioteka

Srpski genealoški centar

Aleksandar Krel

Aleksandar Krel

Aleksandar Krel je rođen, školovao se i živi u Beogradu. Magistrirao je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radio je kao kustos u Muzeju grada Novog Sada i Etnografskom muzeju u Beogradu. Radi u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Bavi se proučavanjima dečjih igara, etničkim identitetom i kulturnim odlikama nacionalnih manjina, narodnim stvaralaštvom u prošlosti i sadašnjosti. Objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim publikacijama.Knjige: