Logo

СГЦ

Етнолошка библиотека

Српски генеалошки центар

Етнолошка библиотека

 1. Иван Ковачевић - Историја српске етнологије I, Просветитељство
 2. Иван Ковачевић - Историја српске етнологије II, Правци и одломци
 3. Иван Ковачевић - Семиологија мита и ритуала I, Традиција
 4. Иван Ковачевић - Семиологија мита и ритуала II, Савремено друштво
 5. Иван Ковачевић - Семиологија мита и ритуала III, Политика
 6. Ивана Лучић-Тодосић - Од трокинга до твиста, Игранке у Београду 1945-1963
 7. Бојан Жикић - Антропологија геста I, Приступи
 8. Бојан Жикић - Антропологија геста II, Савремено друштво
 9. Ђурђица Петровић - Од пуста до златовеза, Ткања и вез
 10. Олга Зиројевић - Исламизација на јужнословенском простору, Двоверје
 11. Милић Милићевић - Војничка кухиња, исхрана војске у Србији крајем XИX и почетком XX века
 12. Милош Миленковић - Проблем етнографски стварног
 13. Александар Крел - Дечије игре, традиционалне српске такмичарске дечије игре у Товаришеву (Бачка)
 14. Мирослава Малешевић - Дидара, животна прича једне Призренке
 15. Александар Павловић - Београдски Ауто-клуб (1922-1941), поглед у друштвени и културолошки оквир постојања
 16. Владимир Рибић - Подељена нација, српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000
 17. Хелена Здравковић - Политика жртве на Косову, идентитет жртве као примарни дискурзивни циљ Срба и Албанаца у упорном сукобу на Косову
 18. Иван Ковачевић - Мит и уметност
 19. Бојан Жикић - Антропологија AIDS-а, ризично понашање интравенских корисника дроге
 20. Иван Ковачевић - Традиција модерног, прилози историји савремене антропологије
 21. Олга Зиројевић - Србија под турском влашћу 1459-1804
 22. Гордана Горуновић - Српска етнологија и марксизам, научно дело Шпире Кулишића
 23. Антропологија савремености (уреедник Саша НедеЉковић)
 24. Милош Миленковић - Историја постмодерне антропологије, Теорија етнографије
 25. Мирослава Малешевић - Женско, етнографски аспекти друштвеног положаја жене у Србији
 26. Владимир Рибић - Примењена антропологија, развој примењених антрополошких истраживања у Великој Британији и Сједињеним Америчким Државама
 27. Милош Миленковић - Историја постмодерне антропологије, После постмодернизма
 28. Иван Ковачевић - Антропологија транзиције
 29. Лидија Радуловић - Окултизам овде и сада, магија, религија и помодни култови у Београду
 30. Дражен Ножинић - Ладарице
 31. Данијел Синани - Опседнутост и егзорцизам у Србији, антрополошки приступ
 32. Драгана Антонијевић - Карађорђе и Милош, између историје и предања
 33. Драгана Антонијевић - Карађорђе и Милош, мит и политика
 34. Антропологија постсоцијализма (уредник Владимир Рибић)
 35. Бојан Жикић - Ризик и насиље, антрополошко проучавање сексуалног рада у Београду
 36. Димитрије О. Големовић - Пјевање уз гусле
 37. Љубомир Н. Христић - Антропологија фолклора у делу Рицхарда М. Дорсона
 38. Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван Ђорђевић - Страх и култура
 39. Иван Ковачевић - Урбане легенде, огледи из америчког фолклора
 40. Структурална антропологија данас, тематски зборник у част Клода Леви-Строса (уредник Драгана Антонијевић)
 41. Данијел Синани - Русаље
 42. Лидија Б. Радуловић - Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба
 43. Весна Трифуновић - Ликови домаћих вицева, социјални типови луде у савременим вицевима
 44. Ивана Гачановић - Проблем европског идентитета, увод у антропологију Европске уније
 45. Миленковић Милош - Историја постмодерне антропологије, Интертемпорална хетерархија
 46. Гордана Горуновић - Антропологија Клифорда Герца, културна теорија и интерпретативна анализа култура
 47. Наш свет, други светови, антропологија, научна фантастика и културни идентитети (уредник Бојан Жикић)
 48. Миленковић Милош - Ка политици српске антропологије за XXИ век
 49. Мирослава Малешевић - Има ли нација на планети Рибок? огледи о политикама идентитета
 50. Иван Ковачевић - Антропологија између сцијентизма и дисолуције
 51. Драгана Антонијевић - Огледи из антропологије и семиотике фолклора
 52. Данијел Синани - Народна религија, одабрана поглавља
 53. Гордана Горуновић - Антропологија Клифорда Герца, критике и полемике
 54. Владимир Рибић - Политичка антропологија и модерни светски систем
 55. Антропологија, религије и алтернативне религије, култура идентитета (уредник Данијел Синани)
 56. Небојша Петровић - Елементи међукултуралне психологије
 57. Иван Ковачевић - Транзиционе легенде и панике
 58. Лидија Б. Радуловић - Религија овде и сада, ревитализација религије у Србији
 59. Сенка Ковач - Сретење, нови државни празник у јавном дискурсу
 60. Бојан Жикић - Мисао, култура, идентитет
 61. Огледи о југословенском културном наслеђу, зборник радова са научног скупа Оквири конструисања југословенског културног наслеђа (уредник Иван Ковачевић)
 62. Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе, зборник радова са научног скупа Културни идентитети у XИX веку (уредник Бојан Жикић)
 63. Олга Зиројевић - Исламизација на јужнословенском простору, Конвертити: како су се звали
 64. Илдико Ердеи - Чекајући Икеу, потрошачка култура у постсоцијализму и пре њега
 65. Љубица МилосавЉевић - Огледи из антропологије старости
 66. Марија Крстић - Несврстаност, поглед из историјске антропологије науке
 67. Нина Куленовић - Измишљање уфологије, конструкција науке о ванземаљцима
 68. Ана Банић Грубишић - Ромски Хип хоп у Србији, музика и конструкција мањинског идентитета
 69. Марија Ристивојевић - Музика света као нови облик традиције
 70. Бојан Жикић - Слике у излогу, културне представе о Европској унији као средство описивања паралелне стварности стању у Србији 1991-2011
 71. Марко Пишев - Политичка етнографија и српска интелектуална елита у време стварања Југославије 1914-1919, случај Јована Цвијића
 72. Урбани културни идентитети и религиозност у савременом контексту, тематски зборник (уредник Данијел Синани)
 73. Данијел Синани - Демони и ритуали,периодични ритуали и демонологија народне религије Срба
 74. Драгана Антонијевић - Странац овде, странац тамо, антрополошко истраживање културног идентитета гастарбајтера
 75. Иван Ковачевић, Драгана Антонијевић- Тражење значења, есеји из антропологије и фолклористике
 76. Марија Ристивојевић - Београд на "новом таласу", музика као елемент конструкције локалног идентитета
 77. Љубица МилосавЉевић - Антропологија старости, пензије : конструисање старости као друштвеног проблема кроз пензије - од првих пензионера до пензионих фондова
 78. Владимир Рибић - Српска револуција у модерном светском систему
 79. Милош Миленковић - Антропологија мултикултурализма, од политике идентитета ка очувању културног наслеђа
 80. Гордана Горуновић - Аутобиографија у контексту, оглед из етнографске антропологије
 81. Љубица МилосавЉевић - Антропологија старости: домови : конструисање старости као друштвеног проблема кроз организовано домско збрињавање - од сиротињских до старачких домова
 82. Данијел Синани - Нове и алтернативне религије
 83. Владимир Узелац - Криминалистички роман у социјалистичкој Југославији, популарна култура, криминал, идеологија и друштво
 84. Мирослава Лукић-Крстановић, Мирјана Павловић - Етхниц сyмболс анд мигратионс, Сербиан цоммунитиес ин УСА анд Цанада
 85. Иван Златковић - Ликови у шаљивим приповеткама, Прилог типологији у индексацији ликова у српској народној прози
 86. Данијел Синани - НЛО религије
 87. Бојан Жикић - Репродукција, маргиналност, ризик, Огледи из антропологије јавног здравља
 88. Милић Милићевић - Српска војска, Огледи о биткама